Categoria C

1. Autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg.
2. Ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg.