Logo chestionare auto
nu esti autentificat intra in cont sau deschide un cont nou
Chestionare auto online gratuite Legislatie rutiera - Codul rutier Legislatie rutiera - Regulamentul auto Legislatie Rutiera - Indicatoare Legislatie rutiera - Puncte penalizare, puncte amenda Chestionare Auto Online Gratuite Scoli de soferi Forum Contact
Stop! Aici gasesti chestionare auto pe sistemul celor de la politie!chestionare auto online

cea mai buna metoda de examinare a cunostintelor din domeniul rutier, in concordanta cu sistemul de examinare de pe portalul drpciv.
Logare in sistemul de chestionare auto
Utilizator
Parola
Termeni si conditii

1. Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.chestionarecategoriab.ro (denumite în continuare "Termeni şi Condiţii") stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.chestionarecategoriab.ro (denumit in continuare "Site-ul" şi/sau "chestionarecategoriab.ro") ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare "Serviciile chestionarecategoriab.ro"), şi are valoarea unei convenţii incheiate între Twin software S.R.L. Braşov (denumită în continuare "Twin Software"), în calitatea sa de administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciilor chestionarecategoriab.ro, şi orice persoană/persoane care vizitează ori acceseaza Site-ul sau care doreşte/doresc să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile chestionarecategoriab.ro (denumită în continuare "Utilizator" sau, în mod colectiv, "Utilizatori").
Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia Utilizatorului respectiv de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro, precum şi a oricărui component al acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

2. Utilizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro

Pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de catre Twin Software, este necesar să completaţi datele din formularul de înregistrare.
La înregistrare, Twin Software poate solicita anumite informaţii, cum ar fi: adresa de email, nume şi prenume, adresă, telefon.
Pentru a folosi serviciile oferite gratuit de catre Twin Software, utilizatorii sunt obligaţi să furnizeze date reale, complete, actuale şi exacte despre ei, aşa cum este cerut în formularul de Înregistrare. Twin Software îşi rezervă dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furnizate la crearea contului, neavând nicio obligaţie legală în acest sens. Mai mult, Utilizatorul se obligă notifice Twin Software despre orice schimbări care se vor produce cu privire la datele furnizate de acesta în procesul de înregistrare, în cel mult 20 de zile de la data la care s-au produs schimbările.
După înregistrare şi activarea contului pe baza codului / link-ului primit prin email, accesul se realizează folosind numele utilizatorului şi parola. Utilizatorii au obligaţia de a păstra cu grijă datele de acces ale contului. Vă recomandăm să nu dezvaluiti nimănui userul sau parola. Twin Software nu va va solicita niciodată parola contului dumneavoastră în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiţi această parola persoanelor care vă cer acest lucru.
În calitate de utilizator sunteţi responsabili în întregime pentru toate materialele pe care le încărcaţi pe site sau le publicaţi pe blog sau pe forum. La trimiterea unui astfel de material, indiferent de tipul acestuia – text, imagini, fişiere video/audio – sunteţi de acord cu urmatoarele limitări:

a) nu puteţi publica, transmite sau face referire, în niciun fel, la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, violente;

b) nu puteţi colecta datele personale ale celorlalţi utilizatori ai Site-ului şi nici nu puteţi restricţiona accesul altor utilizatori la diferite zone sau tipuri de conţinut din site-ul www.chestionarecategoriab.ro;

c) nu puteţi folosi orice programe, dispozitive automate sau orice procedee manuale pentru a monitoriza sau copia paginile site-ului www.chestionarecategoriab.ro sau conţinutul lor, fără o autorizaţie scrisă primită din partea Twin Software;

d) nu puteţi publica material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;

e) nu puteţi publica material care încalcă sau eludează, în orice fel, reglementarile legale în vigoare incluzînd, dar fără a se limita la dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, sau alte drepturi deţinute de către terţi;

f) nu puteţi publica material care promovează, face trimitere sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;

g) nu puteţi publica material care încalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;


h) nu puteţi publica material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;

i) nu puteţi folosi niciun dispozitiv, incluzând dispozitive software sau subrutină, care să interfereze sau să încerce să interfereze cu buna desfăşurare a funcţionării site-ului, cu derularea normală a serviciilor oferite;

j) să nu realizaţi nicio acţiune care impune orice utilizare neuzuală, nerezonabilă, abuzivă sau disproporţionată a infrastructurii puse la dispoziţie de noi prin intermediul site-ului;

k) să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, distribuiţi (inclusiv prin afişare publică), să nu folosiţi pentru scopuri comerciale sau orice alte scopuri, conţinutul site-ului (sau orice parte din el), şi sunteţi de acord să nu realizaţi lucrări / pagini de internet / servicii online care reproduc în orice mod secţiuni ale site-ului www.chestionarecategoriab.ro, fără o autorizaţie scrisă din partea Twin Software.

Prin transmiterea de conţinut care nu este în acord cu limitările de mai sus, sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi integral Twin Software în cazul producerii oricărui prejudiciu. În cazul oricăror prejudicii cauzate sunţeti de acord să achitaţi integral toate şi orice daune sau despăgubiri, inclusiv orice cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare şi orice alte costuri aferente.

3. Drepturile asupra conţinutului Site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin Twin Software şi partenerilor săi şi reprezintă continutul Site-ului. Twin Software nu pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care utilizatorii le furnizează sau le postează. Transmiţănd asemnea materiale, dumneavoastră sunteţi de acord să acordaţi Twin Software permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le copieze, distribuie, transmite, publice, reproduce, modifice şi să traducă, de a menţiona numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener al Twin Software.
Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal pot fi făcute la adresa Twin Software S.R.L., Braşov, Str. Gloriei, nr. 24, cu menţiunea "Pentru echipa chestionarecategoriab.ro" sau prin oricare dintre modalităţile indicate la pagina de Contact a Site-ului. Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Twin Software, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că orice informaţie prezentă pe Site nu este şi nu poate fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea Twin Software.

4. Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Twin Software va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Twin Software a serviciilor pe Internet, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică, precum şi în scopul prelucrării de catre Twin Software a acestor date şi informaţii personale în vederea efectuării de studii de piaţă, transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, realizării de către Twin Software a operaţiunilor de recrutare de personal sau orice alte activităţi intreprinse de Twin Software şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea Utilizatorilor respectivi. Fiecare Utilizator, la opţiunea sa proprie, furnizează unele date personale ale sale pentru a-şi crea un cont valabil şi pentru a beneficia de Serviciile chestionarecategoriab.ro oferite de către Twin Software. În momentul creării contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea căsuţei corespunzătoare pe pagina de creare a contului. Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că ştergerea datelor lor personale va fi urmată de ştergerea contului lor din sistem şi de imposibilitatea de a accesa Serviciile chestionarecategoriab.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poştă la adresa Twin Software, Str. Gloriei nr. 24, cu mentiunea "Pentru echipa chestionarecategoriab.ro", sau prin e-mail la adresa office@chestionarecategoriab.ro. Twin Software este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. xxxx.

5. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii înteleg şi acceptă că chestionarecategoriab.ro poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet considerate de Twin Software utile în legatură cu conţinutul chestionarecategoriab.ro, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
Twin Software este absolvită de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe aceste site-uri de internet, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în niciun mod de către Twin Software. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Twin Software. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor.

6.Servicii oferite contra cost

La opţiunea dumneavoastră., puteţi beneficia, contra cost, de serviciile suplimentare oferite de către Twin Software. Accesul la serviciile oferite contra cost nu va fi permis decât după momentul în care se confirmă transferul de bani în contul Twin Software. Prin solicitarea serviciilor suplimentare oferite contra cost, acceptaţi şi sunţeti de acord că, dacă doriţi să renunţaţi la furnizarea serviciului, pentru ca această renunţare să fie una efectivă, va trebui să fie realizată ÎNAINTE de momentul de început al unei noi perioade de abonament. Această regulă este foarte importantă mai ales atunci când aţi optat pentru plata cu card a serviciilor, când plata se realizează prin tragerea automată, la intervalele de timp specificate de dumneavoastră, a sumelor reprezentând plata.
În situaţia în care doriţi încetarea furnizării serviciului, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că plăţile deja efectuate nu sunt şi nu vor fi returnate. În situaţia în care aţi optat pentru plata serviciilor furnizate de noi prin intermediul unei cărţi de debit / credit, trebuie să stiţi că Twin Software nu stochează, nu retine, nu procesează şi nu accesează informaţiile furnizate de dumneavoastră cu privire la cartea de credit / debit. În acest caz, tranzacţia este realizată prin intermediul unui terţ. Plata prin SMS pentru serviciile oferite contra cost se poate face de către persoanele fizice de peste 18 ani sau de către persoanele juridice, cu ajutorul unui terminal gsm (telefon mobil) prin trimiterea la numerele de telefon menţionate pe Site. Twin Software îşi rezervă dreptul de a modifica, oricând şi în orice mod, preţul serviciilor, potrivit propriei sale opţiuni discreţionare, fără a fi obligată să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească altă formalitate faţă de utilizator. Noile preţuri vor deveni efective de la momentul afişării lor pe site. Twin Software nu răspunde sub nicio formă, în nicio masură şi nu poarta niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de plată prin SMS sau prin intermediul unei cărţi de debit / credit, precum şi pentru orice fel de eroare şi/sau fraudă decurgând din sau în legatura cu acest serviciu.

7.Limitarea raspunderii

În scopul respectării prevederilor legale în materie, a drepturilor Twin Software şi / sau a terţelor părti, şi pentru o cât mai bună derulare a serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul site-ului www.chestionarecategoriab.ro, Twin Software are dreptul exclusiv ca, din proprie iniţiativă şi după criteriile sale proprii, care nu pot fi cenzurate în niciun mod de către utilizatori sau orice terţe persoane sau autorităţi, la cererea autorităţilor competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricţioneze în orice mod accesul anumitor persoane la toate şi / sau orice servicii, informaţii, comentarii, bloguri, forumuri, sectiuni ale site-ului, dacă Twin Software decide că acestea, ţinând cont de conduita utilizatorului pe site, precum şi ţinând cont de oricare alte criterii proprii, care nu pot fi cenzurate în niciun fel de către ţerte persoane, pun sau pot pune în pericol buna funcţionare a Serviciilor, încalcă sau pot încălca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare şi/sau drepturile unei terţe părţi. Twin Software are dreptul, nu şi obligaţia de a aplica măsurile mai sus menţionate, astfel că are dreptul de a refuza orice solicitare a unei terţe persoane sau autorităţi de a aplica oricare dintre aceste masuri. Twin Software nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează, implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Twin Software va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Utilizatorii Site-ului înţeleg şi acceptă că furnizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro poate fi afectată de anumite conditii obiective, precum şi că Serviciile chestionarecategoriab.ro sunt oferite potrivit principiului "aşa cum sunt" şi "aşa cum sunt disponibile" iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca Twin Software este absolvită de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfunctionalităţi sau erori în funcţionarea Site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Twin Software. În mod expres, Utilizatorii Site-ului înţeleg şi acceptă că Twin Software este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanţă majoră sau incidentale, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro sau orice alt aspect relaţionat Serviciilor chestionarecategoriab.ro.
Utilizatorul este de acord să protejeze şi să asigure pe Twin Software şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi impotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro sau orice alt aspect relaţionat Serviciilor chestionarecategoriab.ro. Utilizatorii Site-ului înţeleg şi acceptă că Twin Software este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe chestionarecategoriab.ro sau prin intermediul Serviciilor chestionarecategoriab.ro, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. Pentru caz de forţă majoră, Twin Software şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limiteaza la, război, revoluţie, embargou, cutremur, grav atac terorist, inundaţie, incendiu, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de catre o autoritate competentă a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităşii părţilor, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon. Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure Twin Software şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciilor chestionarecategoriab.ro sau orice alt aspect relaţionat Servicilor chestionarecategoriab.ro.

8. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Twin Software are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Conditii sau Termenii şi Conditiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilităţi oferite de Site sau de Serviciile chestionarecategoriab.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciilor chestionarecategoriab.ro.

9. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Twin Software, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii şi Conditiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluţionat de către instanţa judecătoreasca română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Braşov.Cauta in legislatia rutiera


Stiri chestionare auto
Stiri chestionare auto


Stiri chestionare auto
Newsletter chestionare auto

Email
Dezabonare     
2010 © chestionarecategoriab.ro. Toate drepturile rezervate.